• مالک : هیئت مدیره طرح ابوریحان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.30Z0000=.2023.04.29.0.3
  • حوزه موضوعی : علوم پایه
  • کلمات کلیدی : باتری ابرخازن هیبریدی، دانسیته انرژی، دانسیته توان، ظرفیت
  • سطح MRL : MRL1
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • گروه/های هدف:
محل مسئله
مستندات مسئله
  • قالب پیشنهادیه.docx

امروزه ذخیره انرژی یکی از مباحث مورد علاقه دانشمندان در حوزه انرژی می‎باشد، توجه به جایگزین کردن انرژی‎های فسیلی و سوختی که باعث آلودگی محیط زیست می‎شوند و منابع آنها رو به اتمام است، اهمیت زیادی دارد. از جمله مهمترین مباحث روز در حوزه انرژی باتری‎ها و ابرخازن‎ها می‎باشند که هر کدام معایب و مزایای خود را دارد. به منظور کارایی بالاتر ابرخازن و باتری، اخیرا هیبرید این دو مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور در این طرح الکترودهای باتری-ابرخازن هیبریدی با استفاده از مواد الکترودی تهیه شده و بررسی عملکردی آن ها با روش های الکتروشیمیایی جهت دستیابی به نمونه ای با قابلیت ذخیره انرژی، توان و پایداری چرخه زنی بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت یک نمونه آزمایشگاهی از آن تهیه خواهد گردید. انتظار می رود که نمونه آزمایشگاهی ساخته شده در این طرح دارای مشخصات زیر باشد: • بستر الکترودی (جمع کننده جریان) با مساحت سطح و هدایت الکتریکی بالا • ماده الکترودی متخلخل با هدایت الکتریکی و مساحت سطح موثر بالا • الکترولیت آبی از نمک های سدیم یا لیتیم و یا اسید سولفوریک با هدایت یونی بالا. و به طور خلاصه خواص علمکردی زیر را داشته باشد: • دانسیته انرژی 110-140Wh/Kg • دانسیته توان 700-750W/Kg • ظرفیت 100mAh • سرعت شارژ-دشارژ بالا • طول عمر چرخه طولانی • پنجره پتانسیل مناسب

جدول زمانی
1

1402/02/09ثبت در سامانه

لینک این مسئله در کارگزاری
شخصیت حقوقی