• ایده: اگر برای مساله موردطرح خود راه حل دارید
 • نیاز: منظور طرح مساله ای بدون راه حل می باشد

 • خیر، در نسخه فعلی تنها امکان ثبت ایده در راستای نیازهای اعلام شده در سامانه می باشد

در این سامانه دو نوع کارگزار تعریف شده است:

 • کارگزار ارزیابی نیاز و ایده:
  منظور آن دسته از نهادها، شرکت ها یا موسسات علمی و فناوری است که برای انجام امور تکمیل و تصحیح اطلاعات ثبت شده، تعیین حوزه های تخصصی، تعیین سطح فناوری، تایید قابلیت انجام در قالب پایان نامه و تعیین وجود یا عدم وجود درخواست برای پیشنهادیه
 • کارگزار مدیریت نیاز و ایده:
  (RFP) و ارائه آن توسط دبیرخانه انتخاب می شوند. منظور آن دسته از نهادها، شرکت ها یا موسسات علمی و فناوری است که با برقراری تعامل و ارتباط با نیازپرداز، نیازهای فنی آنها را شناسایی می کنند و از سوی دیگر این نیازها را به صاحبان ایده در آن حوزه معرفی می کنند و توسط دبیرخانه انتخاب می شوند.

لازم است نخست شخصیت حقوقی کاربر با بارگذاری معرفی نامه ایشان ثبت گردد. پس از تایید شخصیت حقوقی از سوی دبیرخانه نان، امکان ثبت کارگزاری وجود خواهد داشت.

سامانه نان از پژوهشگران پایگاه داده ISC به عنوان داور بهره خواهد برد. کاربران با کامل کردن اطلاعات پژوهشی خود می توانند درخواست داشتن نقش داور در سامانه نان را اعلام نمایند.

شناسه دیجیتال اشیا با نام مخفف DOR عبارت از یک کد منحصر به فرد برای هر شی است که همانند اثر انگشت برای آن می باشد. کد بین المللی DOR به گونه ای طراحی شده است که به آثار مختلف علمی از جمله مقاله نشریه و همایش، کتاب، پایان نامه، ایده ها و نیازها، پژوهشگران، آثار هنری، نرم افزار و ... تعلق می گیرد. این شناسه همانند یک بارکد برای شناسایی اشیا عمل می کند. در سامانه نان به ازای هر نیاز، ایده و کاربر شناسه دیجیتال اشیا مربوطه تولید و در پالایش داده ها و گواهی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • MRL1: تعیین مفاهیم مقدماتی ساخت
 • MRL2: تعریف مفاهیم ساخت
 • MRL3: اثبات مفاهیم ساخت
 • MRL4: توانمندی تولید فناوری در محیط آزمایشگاهی
 • MRL5: توانمندی تولید اجزای نمونه اولیه در محیط مرتبط با تولید
 • MRL6: توانمندی تولید سیستم (و یا زیرسیستم) نمونه اولیه در محیط مرتبط با تولید
 • MRL7: توانمندی تولید سیستم ها، زیرسیستم ها یا مولفه ها در محیط تولیدی
 • MRL8: توانمندی تولید آزمایشی (خط پایلوت)، آمادگی برای شروع تولید در مقیاس کم
 • MRL9: تولید در مقیاس کم، آمادگی برای شروع تولید با ظرفیت کامل
 • MRL10: تولید با ظرفیت کامل و استقرار الگوهای تولید بهینه

 • ایده: مشاهده و درک اصول علمی پایه و گزارش آنها
 • طرح: مدل سازی ایده اصلی فناوری و کاربرد آن
 • امکان سنجی: اثبات عملکرد در سطح مدل ریاضیاتی و آزمایش های اولیه
 • نمونه آزمایشگاهی: دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهی
 • نمونه اولیه: دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت دارد.
 • نمونه کامل: دستیابی به نمونه اولیه کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت دارد.
 • اثبات عملکرد: اثبات عملکرد نمونه اولیه در محیط واقعی
 • تولید نیمه صنعتی: تکمیل سیستم نهایی و دستیابی به شرایط لازم برای کاربرد عملیاتی افزایش مقایس تولید به سطح تولید پایلوت
 • تولید انبوه: راه اندازی سیستم نهایی در محیط واقعی / راه اندازی خط تولید

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام می تواند با آدرس info@nan.ac با دبیرخانه نان ارتباط برقرار نمایید.

در فرآیند ثبت نیاز، بخش جزییات بیشتر میتوان پارسا را به عنوان خروجی موردانتظار انتخاب کرد. با انتخاب گزینه پارسا، جزییات بیشتری درباره وضعیت پارسا مورد قبول از کاربر پرسیده خواهد شد.

در نسخه فعلی سامانه، تنها ثبت ایده در راستای نیازهای اعلام شده امکان پذیر می باشد. از این رو در فرآیند ثبت ایده، باید نخست نیاز متناسب را انتخاب کرد و در بخش جزییات ثبت ایده می توان نوع خروجی پارسا را انتخاب کرد. با انتخاب گزینه پارسا، جزییات بیشتر درباره وضعیت پارسا قابل ثبت می باشد.

نظارت و ارزیابی گزارش نهایی طبق قرارداد مورد توافق طرفین، توسط کارگزاران انجام می شود.
شرایط خاتمه طرح براساس ارائه گزارش قرارداد مورد توافق طرفین ایده پرداز و نیاز پرداز انجام می گردد و گزارش پایانی طرح توسط کارگزاران به متقاضیان طبق قرارداد مورد توافق طرفین ایده پرداز و نیاز پرداز انجام می شود. نظارت و ارزیابی و بررسی گزارش پایانی طرح توسط شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه یا واحد متناظر آن در وزارتخانه ها انجام می شود.